PUBLICATIE ANBI

Naam instelling:
Stichting Al-Majma Al-Islami (Islamic Academy Holland)

RSIN/Fiscaalnummer:
8139.26.762

Contactgegevens:
Jacob Marisstraat 37, 2526 AP Den Haag, 070-3803285

Doelstelling:

 • Het begeleiden en het stimuleren van verenigingen en stichtingen die hetzelfde doel voor ogen hebben
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met Islamitische geestelijken
 • Het oprichten en het beheren van Islamitische centra
 • Het onderwijzen van de leer van de islam onder jongeren en ouderen
 • Het organiseren van culturele, sociale en geestelijke activiteiten binnen de kaders van de islam
 • Het organiseren van reizen met religieuze doeleinden
 • De verspreiding van de leer van de islam middels technologische communicatiemiddelen en lectuur
 • Het organiseren en het bevorderen van Islamitische feestdagen en Islamitische verplichtingen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

 • Het onderwijzen van de leer van de islam onder jongeren en ouderen, door middel van het verzorgen van kennissessies en het behandelen van literatuurwerken
 • Het financieel en organisatorisch ondersteunen van projecten die zich afspelen in het binnen- en buitenland
 • Het organiseren en uitvoeren van religieuze activiteiten, zoals lofzangbijeenkomsten en islamitische feestdagen
 • Het faciliteren en het ondersteunen van de organisatie op technologisch gebied, met name website en social media
 • Het organiseren van reizen naar religieuze bezienswaardigheden

Bestuurssamenstelling:
Sharfuddin Alimuddin Ansari : voorzitter, penningmeester
Viroz Khan Guman : secretaris

Beloningsbeleid:
De inspanningen die bestuursleden, coƶrdinatoren en commissieleden leveren geschiedt op basis van vrije wil en opoffering van eigen tijd. Hiervoor ontvangen de eerdergenoemde personen geen financiƫle beloning voor hun geleverde prestaties.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

 • Het behandelen van literatuurwerken van de geestelijke leider Pir-e-Tariqat, Mufakkir-e-Islam, Hazrat Allaamah Badr al Qadri
 • Het online verzorgen van kennissessies
 • Het ondersteunen van een Madarsa
 • Het organiseren van Qurbani
 • Het faciliteren van het afdragen van Zakaat / Sadaqa / Sadaqa-e-Fitr / Fidya
 • Het organiseren van de jaarlijkse Mehfil-e-Naat bijeenkomst
 • Het faciliteren van de viering van Islamitische feestdagen
 • Het beheer van de website
 • Het beheer van social media (Facebook / YouTube)
 • Het digitaliseren van audiovisuele media